Naslovna strana O nama Servis i usluge Kontakt
Pouzdanost Preciznost Profesionalnost Dukamam D.O.O. Sva prava zadržana Servis i rezervni delovi

Kordinacija u obezbedjenju servisnih aktivnosti i potrebnih rezervnih delova u garantnom I vangarantnom roku za opremu koja je obezbedjena preko naše kompanije, u zavisnosti od mogućnosti originalnog proizvodjača opreme.

Kordinacija kod defektaže i potrebnih servisnih aktivnosti opreme i rezervnih delova, koja nije bila obezbedjena preko naše kompanije.

             Servisiranje opreme Tracto - Technik

JCB hidraulični agregat Usluge

Uvozno izvozne aktivnosti, kompletna usluga sa svim potrebnim elementima mehanizma plaćanja i isporuke za treća lica. Isporuka franko kupac, plaćanje prema ugovorima sa INO isporučiocima ili primaocima.

Komercijalno finansijske usluge u realizaciji sveobuhvatnog poslovanja ili konkretnih proizvoda. Kordinacija i organizacija izrade mašinskih delova i opreme, prema zahtevima kupca.

Istraživanje i plasman dostignuća svetskih proizvodjača u fazi projektovanja i realizaciji projekata. Zajedničko učešće u licitacijama i tenderima u delu svog prezentacionog programa.

Projektovanje i izrada specijalnih alata i uredjaja